Fyll i skördenivå och kvävegiva

Gröda Skördenivå Kvävegiva
Höstvete
Vårkorn
Höstraps
Sockerbetor

Dagens mullhalt

Vad är C-bank?

C-bank är ett webbaserat verktyg som kan användas av lantbrukare och rådgivare för att värdera ekosystemtjänster som en del av markens naturliga kapital och genom detta långsiktigt minska behovet av gödning och växtskyddsämnen för att optimera skördar. C-bank använder mullhalt (kolhalt C) som en indikator av mängden ekosystemtjänster från marken.

C-bank finns nu i en testversion och har en typisk växtföljd för Skånes slättbygd med fyra grödor (höstvete, vårkorn, höstraps och sockerbetor) och några odlingsmetoder som påverkar mullhalten. Verktyget är än så länge bara utvecklat för Skånes slättbygd och de grödor som är vanliga där. Vi har antagit en fördelning av dessa grödor i växtföljden som de odlas i Skåne. Förändringen i mullhalt beräknas som genomsnittet för denna växtföljd.

C-bank utvecklas i samarbete av Lunds Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Hushållningssällskapet Skåne. Uppgifter till verktyget kommer från fältförsök i Skåne som drivs av SLU eller Hushållningssällskapet Skåne.

Framtida mullhalt

Årlig förändring i vinst